Sunday, April 10, 2016

2235. TRẦN HOÀI THƯ Nhớ một thời khu sáu (4)


Mộ Hàn Mặc Tử, Qui Nhơn – Nguồn: dttravel.com.vnLi tác gi: Trước khi căn nhà đến vi chúng tôi, nó được b hoang rt lâu vì v người ch treo c t vn lúc nàng có bu. Vì ai cũng s nên nó được cho thuê vi giá rt r. Có l bn PVN vì ham r nên chng cn điu tra ti sao.

Sau này, người em trai  ca Phạm Văn Nhàn và thiếu úy Minh - bn Phạm Văn Nhàn - xác nhn là h thy. Thiếu úy Minh k là vào bui chiu, khi anh ngi trên bc thm, thì thy hai m con. Người m dn con đi ngang qua trên sân, nhưng chân không chm đt.

Đây là dp đ gii thích ti sao tôi hay gi căn nhà khu Sáu này là Quán Âm Hn.


8.

Căn nhà khu Sáu tiếng đn
Có ng
ười tht c nên phòng b hoang 
V
y mà ch Phm Văn Nhàn
Dám thuê m
t ch rn rùng qua đêm! 
Có gì đâu, tin mua tiên
Chúng tôi ti
n lính tính lin mua ma

9.
Phù thy làm phép tr
Đu
i ma đui qu cho nhà bình yên
Chúng tôi có bùa  r
t linh
Ng
ười ngy trang  mc đ đen  súng trường
Đêm đêm b
n vi âm hn
Ma th
ương qu mến thì 
ch
c nàng cm thông!

Trần Hoài Thư
April 10, 2016