Sunday, April 3, 2016

2224. TRẦN HOÀI THƯ Nhớ một thời khu sáu Qui Nhơn


TRẦN HOÀI THƯ
Nhớ một thời khu sáu Qui Nhơn

Trần Hoài Thư – Virginia, 2011
Ảnh Đinh Cường


Gởi bạn ta:
Phạm Văn Nhàn, Phạm Cao Hoàng, Lê Văn Trung để nhớ về 
một thời Khu Sáu

1.
Một căn phòng 5 thước ngang
Cửa nhà chẳng khép vách tường  đầy thơ
Hết tiền nước lã mì khô
Còn tiền mấy đứa rủ ra quán ngồi
Đêm đêm pháo vọng bên đồi
Sóng từ Ghềnh Ráng vỗ lời buồn tênh...

2.
Nơi đây như thể hậu đồn
Khi vui thì đến khi buồn thì dông
Có người khách rất siêng năng
Là vạt nắng của  hôn hoàng ghé thăm

3.
Có khi vạt áo của nàng
Ghé thăm một lát tím phòng hậu liêu
Trên vai suối tóc xỏa dài
Nắng làm mái tóc như chiều lụa thơ

Trần Hoài Thư
April 3, 2016