Sunday, April 3, 2016

2222. NGUYỄN XUÂN THIỆP Trăng và thơ


nguyễn xuân thiệp
t r ă n g  v à  t h ơ


TRĂNG RẰM – sơn dầu dinhcuongtrăng
khuya
thức cùng tôi
qua khung cửa sổ
bảo nhau
đừng buồn
đừng tuyệt vọng
thời gian. chim bay qua trời
chim và người
như trong cổ tích
mắt trên đồi lau. gió
con bướm chiều nào. theo cậu bé. về căn gác của rơm rạ
ngủ
trong mùi. của cỏ lá mùa hè. và mơ
trăng
quán
với bản dạ khúc
của mật đắng. chia ly*
ôi. người ca sỹ
của đêm nào. trong quán khuya
mái tóc
dòng sông
và màu áo. cánh bướm. đen
ai đứng đợi
như trong tranh
người họa sỹ. bạn tôi. đinh cường
trăng
lê uyên phương
vẫn như thuở nào. nụ cười. trên môi khô. mùa hè**
sân ga cũ
bàn tay. cành hoa. đong đưa. đong đưa
mặt trăng
trên mái ngói
và ngọn thông
khúc vĩ cầm
của ngày. nắng ung thư
rụng. với hoa hải đào. trong gió**
bây giờ
chỉ còn vầng trăng
qua khung cửa
trăng sẽ cùng tôi thức
cùng tôi. đi. đứng
cho mãi tới v sau

Nguyễn Xuân Thiệp

*Dạ Tâm Khúc. Thanh Tâm Tuyền & Phạm Đình Chương
**Ngày hè đã nứt khô trên môi… Ca từ bài Đá Xanh của Lê Uyên Phương. Nhớ Lộc mất vì ung thư, ra đi vào mùa hoa hải đào nở đỏ.