Wednesday, March 23, 2016

TIN BUỒN: Nhà thơ Hoài Khanh qua đời


T  I  N   B  U  Ồ  N

   
   Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Nhà thơ
HOÀI KHANH

đã qua đời vào ngày 23 tháng 3 năm 2016
tại Biên Hòa, hưởng thọ 82 tuổi
Thành thật chia buồn cùng  gia đình.
Nguyện cầu linh hồn người quá cố
sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

TRƯƠNG VŨ   PHẠM NHUẬN   ĐẶNG TIẾN   HẢI PHƯƠNG
NGUYỄN TƯỜNG GIANG     NGUYỄN NGHIỆP NHƯỢNG    
LỮ QUỲNH   NGUYỄN XUÂN THIỆP   NGUYỄN QUỐC THÁI 
TRẦN HUIỀN ÂN   LUÂN HOÁN   TRẦN HOÀI THƯ  TRẦN DOÃN NHO
   THÀNH TÔN   ĐỖ HỒNG NGỌC   VÕ TẤN KHANH   ĐOÀN VĂN KHÁNH
PHẠM VĂN NHÀN   LÊ TRỌNG NGHĨA   MANG VIÊN LONG   
NGUYỄN DƯƠNG QUANG   LÊ VĂN TRUNG   NGUYỄN LỆ UYÊN   
HÀ THÚC SINH   NGUYÊN MINH   TÔ DUY THẠCH   
HUỲNH HỮU VÕ   NGUYỄN NHƯ MÂY  LÊ KÝ THƯƠNG
   NGUYỄN TRỌNG KHÔI   NGUYỄN SÔNG BA   PHẠM NGỌC LƯ  
HOÀNG XUÂN SƠN   TRẦN THỊ NGUYỆT MAI   PHẠM CAO HOÀNG
  NGUYỄN MINH NỮU  TRẦN YÊN HÒA    DUYÊN & TÙNG
NGUYỄN LƯƠNG VỴ  TRƯƠNG VĂN DÂN & ELENA