Friday, February 5, 2016

2090. DUYÊN Tết ở đây, màu trắng


Photo by PCH- Scibilia, February 1, 2016
40 năm qua, đợi. tết, quê nhà.
nơi quê người. Tết về lại. rồi, đây.
chỉ  có mùa xuân. 
chắng cần. về vội.
xuân. tết. với người. 
lạc nhau. giữa hư không.

con cháu xa. Tết. ngại, không về.
phong bì đỏ, lấy ai. mừng tuổi.
một mẹ già. bạc tóc. ngóng trông con.
trong giấc mơ. vẫn tiếng pháo giao thừa.
nồi bánh chưng, xưa. nay, thành huyền thoại.

tết sắp về. lời chúc tụng, lao xao...
ai đi thăm ai. tết mùa đông. lạnh lẽo.
@ bảo nhau. ấm áp, ngày Xuân nhé.
ai chúc ai. sức khoẻ. dồi dào.
rồi chỉ kịp nhìn. chia tay. lần cuối.
chúc cho nhau, thân tâm, an lạc.
thế giới. lơ là, nghiệt ngã. quay.
ai chúc ai. vạn điều. như ý?
nên còn một người. 
mơ mãi. Tết. mùa xưa...


duyên.
February 5, 2016

Photo by Đinh Trường Giang