Friday, February 19, 2016

2119. Thơ ĐINH CƯỜNG - Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH: Từng giọt blues jazz chiều thứ sáu
t h ơ
đinh cường
TỪNG GIỌT BLUES JAZZ CHIỀU THỨ SÁU


Gởi Lê Hạ Vĩnh, 

Vẫn góc quán ấy một người ngồi
chiều thứ sáu. từng giọt blues jazz
thay từng giọt oxy. từng giọt chemo
khi sáng ở phòng số mười bệnh viện

hãy ngồi thật bình yên hãy ngồi nhìn
gió lay hàng lau sậy trắng ngoài kia
như không có điều gì. ngoài cánh chim
soải cánh bay mất hút. trời chiều muộn

và vẫn là tiếng còi tàu cứ nhắc lại mãi
không biết bao nhiêu lần rồi. hú dài...
nhưng mỗi ngày mỗi mùa như mỗi khác
bây giờ cánh rừng là muôn lá xanh non

tôi nhìn. tôi muốn xin là một chiếc lá
xanh trở lại trên cành cây khô mùa đông
tôi sẽ tô thêm nền trời ửng hồng màu phấn
và sẽ tô thêm màu vàng chanh thay xám …

Virginia, May 15, 2015
Đinh Cường

Đinh Cường bên giá vẽ trong garage 
và bức tranh VÀNG CHANH 
Ảnh Phạm Cao Hoàng - July 2015
 

t r a n h
đinh trường chinhTỪNG GIỌT BLUES JAZZ CHIỀU THỨ SÁU
sơn dầu đinh trường chinh