Tuesday, February 16, 2016

2113. Thơ BÙI GIÁNG Ấy ai


BÙI GIÁNG

Chân dung Bùi Giáng
dinhcuong


ẤY AI 1

Ấy ai lần ấy chui rào
Hái hoa lá nụ đầu trao cho người
Ấy người ngọc diện khôn nguôi
Lệ hồng lên mắt điệu cười bán khai
Hùm thiêng sư tử thở dài
Nghìn thương vạn tiếc cho tài tử dâng
Ấy ai chin lớp mười tầng
Nghìn thu nhạc múa chim vần vần xoay


ẤY AI 2

Ấy ai trong ngọc ngoài ngà
Ấy ai trong máu ngoài da thịt vàng
Ấy người da đỏ da đen
Thành thân di lặc hoặc hăng hái chào
Ấy người da trắng phong tao
Thành thân uy dũng dạt dào máu me
Thượng thừa trúc mọc bờ tre
Thành thân tam muội vàng hoe du hành
Xa xôi trời rộng mây xanh
Thần tiên ấy ấy thập thành ấy ai


Bùi Giáng