Friday, January 8, 2016

TIN BUỒN; Họa sĩ/thi sĩ ĐINH CƯỜNG qua đời


T  I  N   B  U  Ồ  N

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

HỌA SĨ / THI SĨ
ĐINH CƯỜNG

đã qua đời
vào tối thứ năm,  7 tháng 1 năm 2016
tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ.
hưởng thọ 77 tuổi.

Linh cữu được quàng tại:

Fairfax Memorial Funeral Home
9902 Braddock Road, Fairfax, VA 22032
(703) 425-9702

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Thứ Ba , 1/12/2016
9-10:00AM : lễ phát tang và cầu siêu (family members only)
10-12:00PM : bằng hữu , thân quyến viếng và chia buồn

Thứ Tư , 1/13/2016
9-10:00AM : bằng hữu , thân quyến viếng và chia buồn
10-11:00AM : chia sẻ, điếu văn
11:00AM : lễ hỏa táng


 

Thành kính chia buồn cùng chị Tuyết Nhung và gia đình.
Nguyện cầu linh hồn người quá cố
sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.


Trương Thị Thịnh   Nguyễn Tường Thiết   Nguyễn Đức Sơn   Sâm Thương
Trương Vũ   Ngô Thế Vinh   Nguyễn Tường Giang   Trần Huiền Ân   Viên Linh
Đặng Tiến   Nguyễn Mạnh Hùng   Đỗ Hồng Ngọc   Bửu Ý  Huỳnh Hữu Ủy  
Như Hạnh  Trần Hoài Thư    Khuất Đẩu   Huyền Chiêu   Cao Thoại Châu
Trịnh Cung   Đặng Đình Khiết   Nguyễn Quốc Thái    Phạm Nhuận   Lữ Quỳnh
Nguyễn Đình Vinh   Lữ Kiều  Nguyễn Trọng Khôi   Chân Phương
Luân Hoán    Bắc Phong    Nguyễn Xuân Thiệp    Trần Doãn Nho
Đinh Từ Bích Thúy   Đặng Thơ Thơ   Quỳnh Loan  Trần Thị Tường Vy
Nguyễn Thế Toàn   Hoàng Lộc   Phạm Cao Hoàng   Cúc Hoa   Duyên & Tùng
Thành Tôn        Nguyên Minh      Hoàng Khởi Phong      Lãm Thúy  
Ann Phong   Trần Ngọc Lợi   Nguyễn Quang     Trương Văn Dân  &  Elena  
Phạm  Thành Châu    Trần Thị Nguyệt Mai    Nguyễn Quang Chơn 
Lê Thị Ý    Nguyễn Lương Vỵ     Nguyễn Thị Khánh Minh   Viêm Tịnh
Phạm Văn Nhàn    Đặng Kim Côn   Hoàng Xuân Sơn  Trần Yên Hòa
Nguyễn Thị Thanh Bình      Hoàng Thị Bích Ti      Nguyễn Minh Nữu
Nguyễn Lệ Uyên    Đỗ Xuân Tê     Nguyễn Âu Hồng     Hà Thúc Sinh
Ngô Phan Lưu   Đoàn Văn Khánh   Nguyễn Ngọc Phong   Kiều Lam   
Nguyễn Dương Quang   Nguyễn Sông Ba   Mang Viên Long   Ban Mai
Nguyễn Hòa   Thân Trọng Sơn   Cái Trọng Ty   Trần Mạnh Toàn   Huỳnh Ái Tông
Hồ Phan Hà   Hoàng Ngọc Lĩnh   Mai Quang   Nguyễn Đức Nhơn
 Trần Thị Lai Hồng  Thái Kim Lan   Nguyễn Thanh Trí   Tôn Nữ Thu Dung 
Hải Phương   Lê Thị Quế Hương   Lê Thị Thấm Vân  Ngô Nghiêm Lan
Lương Thư Trung   Huy Tưởng   Phạm Ngọc Lư   Ngô Hành Sơn  
Lê Ký Thương   Nguyễn Đình Thuần   Võ Chân Cửu   Trần Phù Thế
Lê Văn Trung   Nguyễn Thanh Châu   Phan Ni Tấn   Hoài Ziang Duy
Ý Nhi   Trần Thị Mỹ Hiền   Trần Lê Sơn Ý   Suối Hoa   Từ Hoài Tấn
Huỳnh Thiện   Huỳnh Như Phương   Thanh Xuân
Nguyễn Ngọc Bích   Trương Anh Thụy