Friday, January 1, 2016

2130. Thơ ĐINH CƯỜNG Bài nhìn lên kệ sách 3


Ảnh PCH - Burke, Virginia - September 2013gởi Lữ Quỳnh nhớ tiếng còi tàu hụ ...


đi về với gió du côn
mở giông bão xuống cõi tồn sinh phai ...(*)
xin chào mùng một. mùng hai
xin chào ánh mắt. sáng ngời.
nhìn tôi.
xin chào Tân Định. múa may
Lăng Ông. Bà Chiểu
khói nhang mịt mù
Đười Ươi Thi Sĩ
ơ kìa. Bán Giùi
Năm mới. Chưa lìa cuộc chơi.

Viriginia, January 1, 2016

Đinh Cường

(*) Thơ Bùi Giáng


Bùi Giáng ở đường Bà Lê Chân, Tân Định
dinhcuong