Sunday, January 10, 2016

2039. Tám trăm bảy mươi lăm bài thơ Đinh Cường
875
b à i  t h ơ
đinh cường

Đinh Cường đã dành trọn đời mình cho hôi họa và thi ca.
Bằng một nghị lực phi thường và sức làm việc bền bỉ,
ông đã vẽ và viết cho đến hơi thở cuối cùng, để lại cho đời
hàng ngàn bức tranh và hàng ngàn bài thơ.
Chỉ riêng trong ba năm 2013, 2014, 2015 và tuần lễ đầu của năm 2016,
trang blog Phạm Cao Hoàng đã đăng 875 bài thơ của ông
kèm theo một số lượng tranh tương đương như vậy.
Bài thơ cuối cùng –BÀI NHÌN LÊN KỆ SÁCH 5 –
được viết vào ngày 3 tháng 1.2016 và 4 ngày sau ông qua đời.