Thursday, December 31, 2015

Quà văn nghệ nhận vào ngày cuối năm: GIẤC MƠ GIÁNG SINH Tập truyện ngắn của Trần Hoài Thư
Quà văn nghệ
nhận vào ngày cuối năm

GIẤC MƠ GIÁNG SINH
Tập truyện ngắn của Trần Hoài Thư
gồm 6 truyện viết trước 1975 & 3 truyện viết ở Hoa Kỳ sau 1975.
Đây là cuốn sách đánh dấu 50 năm cầm bút của Trần Hoài Thư.
Thư Ấn Quán xuất bản – Tháng 12.2015 – Tranh bìa Đinh Cường
Sách dày 110 tang, in ấn mỹ thuật trên giấy quí đặc biệt.

Liên lạc: 
tranhoaithu16@gmail.com