Thursday, December 24, 2015

2210. Thơ ĐỖ HỒNG NGỌC Đi lễ


Nhà thờ trong rừng thông
sơn dầu trên bố 24 x 30 in
dinhcuong - 1989


Đưa em đi Lễ
Vầng trăng treo nghiêng
Đường im tiếng bước
Cho gần nhau hơn

Em tin có Chúa
Ngự ở trên cao
Còn anh tin Chúa
Ngự ở trong nhau

Đưa em đi Lễ
Vầng trăng treo nghiêng
Em làm dấu thánh
Anh làm dấu em…


Đỗ Hồng Ngọc