Wednesday, November 25, 2015

2154. Thơ ĐINH CƯỜNG Tạ ơn


Photo by PCH - Scibilia , November 2015Thiên thu lời tạ bên lời
( Bùi Giáng )


Nghĩ là ta tạ ơn ai
tạ ơn Trời Đất một mai sớm chiều

kể từ chập chững liêu xiêu
đến khi già yếu  phải dìu bước đi

tạ ơn. còn nói năng chi
chắp tay mà vái. thầm thì niệm Kinh

bàn tay Phật chỉ anh minh
tưởng trăng là bóng của mình là sai

bóng ta từ lúc đổ dài
đường chiều qua mấy ngõ đầy lá thu

bóng ta từ sớm suơng mù
tạ ơn Trời Đất đền bù. nắng lên …


Virginia,  Thanksgiving 2015
Đinh Cường 


D Â N G
sơn dầu   dinhcuong