Saturday, November 14, 2015

2137. Thơ ĐINH CƯỜNG Người vẽ bông sen trắng


Ảnh PCH - Scibilia, November 2015gởi Nguyễn Quang Chơn,


Người vẽ bông sen trắng
trong đêm khuya thấy gì
tay lấm lem màu sắc
hồn tràn đầy chân như

hồn tràn đầy minh tâm
chiều mặt hồ gợn sóng
mùa này vắng bóng sen
Rose Đông Hồ gặp bạn

hôm sau về Sông Hàn
đêm khuya vẽ sen trắng
tinh khiết Nguyệt Mai khen
Đỗ Hồng Ngọc trầm lắng

khi đi thuyết giảng về
mấy Sơ  tìm Kinh Phật
như tôi Yêu Chúa Vàng [1]
Paul Gauguin bất tử...


Virginia  Nov 14. 2015
Đinh Cuờng


[1] Paul Gauguin
Portrait au Christ Jaune ( 1890 )BÔNG SEN TRẮNG
Tranh Nguyễn Quang Chơn  (2015)

Portrait au Christ Jaune
Tranh Paul Gauguin  (1890)