Friday, November 13, 2015

2133. DUYÊN Lá đỏ


Three Legged Lake, Bloomingdale, Michigan
Photo by Pure Michigangủi bạn. nguời đã ra đi mùa Thu cũ.


bạn nhỏ,
sáng nay ra vườn, tìm chiếc lá đỏ.
ép vào sách, níu giữ. chút hương thu.
lại nhớ em. mùa thu cũ.

em ra đi mùa thu*

trời mùa Thu trong xanh, mây trắng.
sao em vội đi, bỏ lại mặt trời.

tôi đi về phía mặt trời.
không thấy em.
vớt mặt trời.**
xem có giữ lại được em?
cũng, không còn...

bóng em. nhập nhoà, trong nắng.
cho tôi. mãi mãi. đi... 
về phía mặt trời.
mùa thu, buồn. tôi nhớ em.
nên tôi. buồn. như mùa Thu.

...vớt mặt trời.**
còn laị. chút thinh không.


Duyên

*    nhạc Phạm Trọng Cầu.
**  thơ Nguyễn Xuân Thiệp.