Thursday, November 5, 2015

2113. Ca khúc mới: HUẾ MƯA - Sáng tác và trình bày: NGUYỄN TRỌNG KHÔI
CA KHÚC MỚI

H U Ế  M Ư A

Sáng tác và trình bày:
NGUYỄN TRỌNG KHÔI

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe/xem: