Friday, October 23, 2015

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: PHẠM VĂN NHÀN 21 khuôn mặt văn nghệ miền namGIỚI THIỆU SÁCH MỚI
PHẠM VĂN NHÀN
21 khuôn mặt văn nghệ miền nam


Nhà xuất bản Thư Ấn Quán -  Tháng 10-2015.
Sách dày 256 trang - Bìa Đinh Cường
Muốn có sách, 
email cho tác giả: 
phamvannhan1942@yahoo.com