Tuesday, October 6, 2015

2040. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Tháng sung


HOÀNG XUÂN SƠN
tháng sung
                     

tặng Trương Vũ


tháng về sung sức khung cứng cáp
viết.  lướt lướt qua ngọn sóng trào
câu và chữ không còn nghi hoặc
cứ viết.  khởi đi từ lắng sâu

cứ viết như chưa từng được viết [*]
cứ yêu tới bến khát tới bờ
cứ mãi đi một lần chưa hết
trần gian đầy cuồng vọng nên thơ


như mộng đùa vui chưa kịp rót
rượu ngon vào tiệp khúc mơ màng
hãy sống theo một lần sống chết
sắc màu.  và chữ nghĩa lang thang


hoàng xuân sơn
5 oct. 2015


[*] Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào, ca khúc Lê Hựu Hà