Wednesday, September 30, 2015

2018. Thơ HUY TƯỞNG Phố cũ và niềm hiu quạnh / Và đêm ở rừng


HUY TƯỞNG


Nhà thơ Huy TưởngPHỐ CŨ NIỀM HIU QUẠNH,
       
               
Gửi Đinh Cường & Phạm Cao Hoàng


Trầm lắng.cây nhễu bóng
Ôi ! con đường hoang hoải giữa mùa trăng
Tiếng dế khóc. thấm lam. chiều sương đọng
Gió im lừng. hóa thạch vết mây vang
Tôi dừng lại. inh ca niềm cô quạnh
Bóng gẫy ngoài tê lạnh. bóng thầm tan !...VÀ ĐÊM Ở RỪNG,


Tròng trành. phai nếp lá
Rừng duỗi bóng hoàng hôn
Đất bập bênh. tiếng dế
Đá khát. mỏi mòn xanh...

Đêm về. tràn hiu quạnh
Tôi nằm. ôm bóng mình
Nghe máu dần. dần cạn
Thấm nhàu. nỗi lặng thinh...

Đêm. cựa mình. rót mộng
Chết đắng. một liềm trăng
Lời đau. mê thiếp gọi!...


Huy Tưởng
Mel 30/09/2015