Wednesday, September 23, 2015

2002. DUYÊN Thương tiếc đám mây bay...***


D U Y Ê N
thương tiếc đám mây bay...***


Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn
(1944 - 2015)


Tưởng nhớ nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn.
Gửi đến các anh Trần Hoài Thư, Phạm Cao Hoàng với lòng kính mến.
Riêng đến anh ĐTT, người yêu thơ NBS.


TÔI  là ai? 
- người lính trẻ,
- thi sĩ buồn,
- là bạn. là TÔI?
Người chung vai chia khổ nạn. nước non nhà?
những khốn khó. tuổi xuân. mang nặng.
bao đau thương. có nói được thành lời?

Thi sĩ. bước vào  chiến tranh, tay cầm súng.
tâm sự buồn. đời lính chiến, phong ba. 
lời khốc liệt / raw/ thật thà / trơ trụi...
kể kiếp người. trong chiến cuộc, vừa qua.

Kiêu bạt, ngang tàng. quên đi nước mắt.
chút mỉa mai đời. quên bớt bi ai.
cái chết, bỡn đùa, khi đụng trận.
loay hoay, kiếp lạc, tủi. hận đời.
số phần mong manh. tim, thổn thức. 
dịu dàng. đằm thắm. với, yêu thương.

Mốc hành quân xa, có gợi nhớ quê nhà.
sông biển, bao la. trong, màu nước mắt.
có bắc sơn. để nhớ chốn, quay về.
có mẹ già. khóc con. mù hai mắt.*
có kẻ muốn quên đời, nửa tỉnh / say.

Biển Phan Thiết. mặn như nước mắt. 
bốn mươi năm rồi, thi sĩ có làm thơ? 
vần thơ kia, ai cũng đợi. cũng chờ.
buồn đau gì. trái tim. thôi không đập.**
núi xa rồi... bỏ lại, đám mây bay.***

duyên

*   Chiến tranh Việt Nam và Tôi, thơ Nguyễn Bắc Sơn. Thư Ấn Quán tái bản, 2005.
**. Tin nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn mất vì bênh tim.
*** Đâu có người thương tiếc đám mây bay, trich bài thơ Trời cố xứ. Thơ Nguyễn Bắc Sơn. Số Xuân Sóng Thần 73 – Nhà văn Trần Hoài Thư sưu tâp, Thư viện Đại Học Cornell.


Núi Ninh Bình ( Bắc Sơn). Photo by Đinh Trường Giang.