Tuesday, September 8, 2015

1968. PHẠM CAO HOÀNG Người họa sĩ ở đường NatickNGƯỜI HỌA SĨ
Ở ĐƯỜNG NATICK

Phạm Cao Hoàng


Đinh Cường
Photo by PCH - 2014


Nhà anh đường Natick, thuc thành ph Burke, Virginia.

Phía sau nhà là mt khu rng thơ mng. Không phi ngu nhiên mà anh chn nơi này làm ch cư ng lâu dài. Anh cn mt không gian phù hp vi tâm hn ca người ngh sĩ, d tìm ngun cm hng cho tác phm, và đây là nơi chn lý tưởng cho anh.

Ln đu tiên vào nhà anh – ha sĩ /thi sĩ Đinh Cường, tôi hết sc bt ng vi s lượng tranh và sách quí hiếm anh mang t quê nhà sang. Trên tường, ch nào có th treo tranh là có tranh - tranh ca anh và ca nhiu ha sĩ Vit Nam.. Tranh tng trên. Tranh dưới basement. Còn li là k sách dc các b tường. Anh lưu gi và mang theo gn đ các b tp chi văn hc min nam trước 1975 như Sáng To, Văn, Bách Khoa


Tranh và sách. Sách và tranh. Nhiu, nhưng gn gàng, ngăn np và thm m.


 Tranh và sách. Sách và tranh. 
Nhiều, nhưng gọn gàng, ngăn nắp và thẩm mỹ 
(Photo by PCH, 9.9. 2013)

Nhà anh như mt bo tàng nho nh, lưu gi các tác phm văn hc và hi ha, lưu gi nhng k nim ca gia đình và bn bè. Mi người bn được anh dành riêng cho mt ch đ trưng bày các k vt. Ch này dành cho Bùi Giáng, ch kia dành cho Trnh Công Sơn, ch n dành cho Thanh Tâm Tuyn… Anh nâng niu tng k vt ca bn bè. T nhng k vt này, anh đã viết hàng trăm bài thơ kèm theo tranh, nh trong nhng năm gn đây.

 Nhà anh như một bảo tàng nho nhỏ  (Photo by PCH, 9.9. 2013)

Tôi chưa tng thy ai gìn gi nhng k nim ca bn bè mt cách cn trng và sng t tế vi bn bè như anh. Tt c cho thy anh là mt người ca ngh thut và văn hóa, mt con người rt thy chung. 

Vi hi ha, Đinh Cường là con người đy đam mê.

Có người hi anh ngh thut là gì và vì sao anh v, anh cho biết, “Ngh thut là đi sng riêng bit, hiếm hoi. Tôi đã v trong mi hoàn cnh, nơi chn. Không biết đ làm gì. Có lúc gn như tuyt vng, đôi khi thy mình được cu ri. Và tôi li tiếp tc v, tiếp tc suy nghim”. (Đinh Cường, BÀY T V HI HA).

Còn người khác nghĩ gì v con người và hi ha Đinh Cường?

“Nhìn anh làm vic trước giá v, nhiu lúc tôi có cm giác anh c th cho mình chìm mãi, chìm mãi vào trong bin màu sâu thm, nhưng bao gi cũng vy, ri anh s bt được mt đim ta đ ngng li… Đinh Cường bước đi gia cuc đi mt cách rt tài hoa, và trên hết mi chuyn, có l bn năng sáng to là sc đy ni ti d di, đã thôi thúc và không ngng đt anh trước giá v tng mi giây phút… S lượng tranh anh đ li ri rác khp nơi rt là ln, lên đến c hàng ngàn tm. Ha sĩ Vit Nam, dường như ch có Bùi Xuân Phái và Đinh Cường là có sc làm vic như thế mà thôi “ (Huỳnh Hu y, V N MT TRONG HI HA ĐINH CƯỜNG).

“Đinh Cường là con người sng đ v và đi… Trong hi ha, tôi gi Đinh Cường là thi sĩ ca hoài nim”. (Trnh Công Sơn, ĐINH CƯỜNG, THI SĨ CA HOÀI NIM).

“Đinh Cường sng trn đi tn ty cho nghip hi ha – không nht thiết là sng nh vào ngh hi ha”. (Đng Tiến, ĐINH CƯỜNG, TM LÒNG VÔ HN).

Nhng nhn xét trên tưởng cũng đã đ đ xác đnh tài năng, tính cách và tm vóc ca anh.

 Họa sĩ Đinh Cường và phòng vẽ ở đường Natick 
(Photo by PCH, 9.9. 2013)

Nhà ha sĩ Đinh Cường đường Natick. Ngày ngày anh đi b trên con đường này, ghé Starbucks , ri tr v  lng l ngi trước giá v. Anh v chân dung nhng người anh yêu quí, v chân dung mình, v ni nh bn bè và ni nh quê hương. Tranh ca anh và nhng bài thơ ca anh đem li nim vui cho nhiu người, trong đó có tôi.

Phạm Cao Hoàng
2013

Đọc thêm: