Friday, September 4, 2015

1962. DUYÊN Cô bé đi vớt mặt trời (1)


D U Y Ê N
Cô bé đi vớt mặt trời (1)


Chân dung Nguyễn Xuân Thiệp
Duyên vẽ - August 15, 2015


Gửi nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp, một đóa dã quỳ đỏ


và người thi sĩ,
đem vần thơ. trải xuống cuộc đời.
đến tận, tâm hồn. chúng ta.
một bến bờ. xa xôi lắm...
trong giấc mơ xưa.
hân hoan. hạnh phúc.
đau thương. tận cùng...

và khi  trăng mờ, trên núi xa...(2)
có lá vàng. lìa cành vội vã…
có mùa Thu, lành lạnh. gió thu, sang.
có chia lìa. nước mắt. 
có em. trong đồi dã quỳ đỏ.
em đi. về phía mặt trời...

biển vẫn bao la, và dòng sông đã cạn.
tia nắng cuối ngày, rơi xuống, nơi nao?
trăng sao đã mất hút. tự đêm nào...
người có về. 
hay lạc bước. nơi đâu?

và em. trong đồi dã quỳ đỏ.
mầu đỏ chói loà, mặt trời. hực lửa.
chói chang. loà, đôi mắt. tôi. em.
sao tôi tìm lại được. 
em. cô bé đi vớt mặt trời?
nên thi sĩ. lạc...giữa vườn hoa. đỏ.

gió mùa. xưa. lung lay, phong linh. cũ.
tiếng chân em. bên thềm...nhẹ, bước về...

duyên

(1)      cô bé đi vớt mặt trời / không về nữa... Thơ Nguyễn Xuân Thiệp.
(2)      trăng mờ, trên núi xa. thơ trong minh họa Đinh Cường.