Friday, August 21, 2015

1934. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Về Y. / Gọi làHOÀNG XUÂN SƠN


về Y.


con ngựa tía nhảy qua rào
sườn non ông tượng đứng chào mây bay
đường dài.  mút chỉ trùng vây
em ơi xin được một ngày tựa lưng
mà sao đời quá mịt mùng
đồi cắc cù nổ cháy lung miệt về
buồn gầy bữa trước còn tê
dáng em xuân trễ vô đề quán chui

25/7/2015


gọi là


thời trai với ngô vương toại
và những mùa hè rợp hương yêu

1.   
mùa hè. tiếng nấc phương xa
tiếng chim dụi mỏ
tiếng khà trong mây
tiếng hôn êm. mảnh
lên đầy
tiếng âm u một hàng cây
thở dài
tôi ngồi nhập tiếng khoan thai
nghe em tiếng khẽ
tóc cài trắng hoa
mùa hè mùa hè đi qua
mùi hương rậm gió
gọi là
hương yêu


2.   
bay lên đời     
bay lên
chiều
lên cái diều đẹp
bay theo
cánh đồng
yêu người vô lượng
không không
đứng yên dũng sĩ
bước trồng tim si
yêu hồi gió tạt vu vi
trăm năm bóng ngựa
dễ gì yên hoa
ngắm theo con mắt nắng
lòa
thiếu âm một độ
dương tà một khuyên
bay lên bay lên hồn quyên
sinh
là tận giữa triệu thuyền quyên
vây .

 [trích Lục Bát Hoàng Xuân Sơn
Thư Ấn Quán – 2004]

Hoàng Xuân Sơn