Tuesday, August 4, 2015

1899. DUYÊN Tháng tám


D U Y Ê N
Tháng Tám


Tháng Tám về. sao đã chớm gió Thu?
sáng nay nắng đẹp như lụa trải.
ai gửi nắng về, hôn gió thu?

Hai ngày qua, trời còn mùa hạ.
nắng chang chang, thiêu đốt muôn loài.
cây khô héo. hoa. không buồn nở.
chim ngại ngùng nắng. trốn đâu xa?

Trời chớm thu. nắng cao. mây nhẹ. 
đất với trời. hoà tấu. khúc tâm ca.
hoa lá  nở. đẹp xinh. mềm, nắng lụa.
chim chóc về. ca hát. điệp khúc. xưa.
có tiếng ve sầu. vừa rộn rã...
điệu kèn buồn. đứt đoạn. báo chia xa?

ngày rất đẹp. và đời  rất đẹp...
sao một chút buồn. vương mắt ai?

duyên