Monday, August 3, 2015

1895. Thơ TRẦN THỊ TƯỜNG VY Nối tiếp “Bài Khất Thực” của Đinh Cường


Trần Thị Tường Vy
Nối tiếp “Bài Khất Thực” của Đinh Cường



Nửa khuya vẫn thức dậy
Nhớ Bạn biết sao giờ
Vẫn vẽ dăm ba nét
Chờ sáng đến bao giờ

Bóng một người khất thực
Vượt thời gian không gian
Đó phải chăng hình Phật
Một mình giữa thế gian

Nét núi mờ phía xa
Ở chân trời là biển
Ngàn năm núi biển qua
Kiếp người luôn ẩn mật

Ở ngoài kia - Nhẹ quá
Bìa rừng chiếc lá rơi
Trở mình lên tiếng gọi
Lời kinh niệm chưa nguôi


Trần Thị Tường Vy
2-8-2015

- Khất thực
màu nước và chì sáp trên giấy croquis
dinhcuong, nửa khuya  12 tháng 7- 2015