Wednesday, July 29, 2015

1879. Thơ BÙI GIÁNG Nhớ ngườiBÙI GIÁNG
Nhớ người

Chân dung Bùi Giáng
dinhcuongNhớ người mái tóc mênh mông
Mông lung vô lượng vun trồng cỏ cây
Chóc chim về múa tháng ngày
Cuồng ca túy vũ năm dài theo năm
Nhớ người suốt một nguyệt rằm
Mười thương chín dấu tơ tằm nghìn yêu
Đêm đêm mộng mỵ giấn liều
Hỡi ôi! Bồ liễu đìu hiu vô chừng
Đường đi quan ải điệp trùng
Vó câu lơ láo tao phùng khảm kha
Chắp tay tôi lạy đàn bà
Bà tên Brigitte tuổi là Bardot
Mở môi ngôn ngữ hồ đồ
Ném tung ngọn bút Lồ Gồ tái sinh


Bùi Giáng


Brigitte Bardot
Nguồn: http://www.theplace2.ru