Monday, July 27, 2015

1876. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều mưaĐINH CƯỜNG
Chiều mưa


Gởi Lữ Quỳnh,


Và chiều mưa giông
đỡ không tưới cỏ
chiều ngoài garage
cũng vừa thoáng mát

vẽ contrabass xanh
làm thành một bộ
tranh đại hồ cầm
như một kỷ niệm

mùa hạ nằm bệnh
nhớ tiếng đàn trầm
nhớ đêm quán rượu
đi cùng với Sơn.

chiều mưa giông nhỏ
nhựa đường bốc khói
nhựa sống còn căng
còn cắm cúi vẽ …

Virginia, July  27 , 2015
Đinh Cường   

- Contrabass Bleu 
dinhcuong  July, 27, 2015


- Trịnh Công Sơn - Đinh Cường
Quán Blues Jazz - Montreal , Canada 1992