Saturday, July 25, 2015

1872. Thơ ĐINH CƯỜNG Blues vert


Photo by PCH - Scibilia, July 2015Chiều êm tương tự như chiều trước
gió lao xao, nắng thắm ven rừng
người nằm yên tịnh như ngày trước
rồi dậy. xem từng mấy bức tranh

những bức người đàn contrabass
thích cây đàn xanh vừa vẽ sáng nay
như lời ca bên dòng sông óng ả
người ca sĩ da đen hát ở Blues Alley

chiều thứ bảy mùi BBQ hàng xóm
khói thơm bay như rất quen
chiều thứ bảy. sắp dậy xem đá banh
cám ơn Phạm Cao Hoàng phone cho biết


Virginia, July 25, 2015
Đinh Cường


CONTRABASS VERT
Sơn dầu trên giấy
Dinhcuong – July 25, 2015