Thursday, July 23, 2015

1867. Thơ ĐINH CƯỜNG Chúng ta còn nhau. chiều ngồi cà phê StarbucksĐINH CƯỜNG
Chúng ta còn nhau.
chiều ngồi cà phê Starbucks


- Nguyễn Đức Liêm
bản vẽ dinhcuongTôi còn tôi biết vì tôi thấy
Lạnh cằng xuân thu nửa kiếp người
( Nguyễn Đức Liêm )


Lâu mới gặp lại người thi sĩ kỳ lạ ấy
sống như một đạo sĩ, sống hết mình
vì thơ. thơ Nguyễn Đức Liêm là đủ
có lần năm xưa bạn mời tôi đến nhà

uống rượu. nhớ có Như Hạnh nữa
bạn uống rất sành rất kỹ. yêu rượu
còn nhớ cái thanh gươm cổ. vật
trang trí trên bàn ngoài phòng khách

thanh gươm làm nhớ tráng sĩ hề …
chữ thảo bạn viết lạ. như thuyền
chao sóng . vẽ những hình Liêm
tưởng sống như tịch mịch. nhưng

nhìn hai con mằt tinh đời. biết hết
bạn có nụ cười rất hiền. rất Phật
cách sống có Vuông Tròn. có Trời
có Đất. vạn vật cõng âm ôm dương...


Virginia , July 23, 2015
Đinh Cường


- Nguyễn Đức Liêm - Nguyễn Mạnh Hùng - Nguyễn Quang - Đinh Cường
Starbucks Coffee , July 23, 2015