Friday, July 17, 2015

1852. Thơ ĐINH CƯỜNG Sầu quí phái


Cello (Source: http://jeanclowercello.com)


Ôi khúc cầm dương sầu quý-phái
(Joseph Huỳnh Văn)


Vẫn tiếng cello Camille Thomas
như nước mắt
Chiều tà của Schubert
vẫn tiếng còi tàu
ngoài con đường ray
chạy về phương Nam
sẽ dừng lại trạm cuối nơi nào.

tiếng còi tàu bao giờ
cũng mờ xa. rồi mất hút
có khi để lại một vệt khói
rồi trở về sự tịch lặng…

tôi không còn gì để nghe.
ngoài tiếng gió sau cánh rừng
chiều tà. chiều tà.
và vẫn những con chữ ám muội
những đốm màu đôi khi có sẵn

vẫn tiếng cello của Camille Thomas
và tiếng dương cầm Beatrice Berrut
tôi vẫn muốn gởi đến người bạn
thi sĩ nơi xa kia. một cành phù dung

có khi nào chúng ta gặp lại nhau
uống ly rượu để nhớ về Vương Phủ
có khi nào chúng ta trở lại con đường cũ
con đường Hoa Hồng với nỗi sầu quý phái…

Virginia, July 16, 2015
Đinh CườngNgười đàn Đại Hồ Cầm mặc áo trắng
sơn dầu trên carton - dinhcuong  July 16, 2015