Tuesday, June 23, 2015

1791. Thơ NGUYỄN LƯƠNG VỴ Không đề gửi Bông Vàng

NGUYỄN LƯƠNG VỴ
Không đề gửi Bông VàngẢnh: internetCái đã đến chưa đi
Cái đã về chưa khuất
Khuya chớp mắt cổ thi
Giọt lệ cất tiếng hát

Chưa đi nhưng đã biệt
Chưa khuất nhưng đã ly
Nhớ nhau xanh búng huyết
Nhớ nhau đỏ kinh kỳ

Thượng huyền nở một đóa
Bông Vàng thức chờ nhau
Hạ huyền bung nắng lạ
Rưng rưng âm trầm sâu

Lời chiêm bao cuối phố
Lòng đêm thơm tóc mây
Ánh trăng thơm cửa sổ
Ngực rằm thơm dậy thì

Cái đã đến vừa đi
Cái đã về vừa khuất
Cuối đời gom biệt ly
Giọt lệ cất tiếng hát...

Nguyễn Lương Vỵ
06.2015