Monday, June 15, 2015

1769. Thơ ĐINH CƯỜNG Con muốn rằng ông nội sẽ cảm thấy tốt hơn


ĐINH CƯỜNG
Con muốn rằng
ông nội sẽ cảm thấy tốt hơn

Cảm động quá nhân tuần sau Father's Day
mà hai cháu Như Thơ Như tranh đã cùng
nhau vẽ tấm carte thăm và chúc, nhờ ba nó
đem về cho ông nội chiều nay. ba nó nói

Như Thơ phải tìm và nhớ lại tiếng Việt khi
đi học đã mấy lớp tiếng Việt mỗi mùa hè …
cả buổi mới viết ra được. nhìn nét chữ cháu
nhìn hình vẽ ngây thơ của cháu. ứa nước mắt

Cám ơn hai cháu Như Thơ Như Tranh vô cùng
ba giờ sáng ông nội dậy. ngồi mân mê tấm carte
thấy ra ông nội đang đứng giữa Thơ và Tranh
đầu ông không có tóc. cả ba ông cháu cùng cười

Ông nội thương yêu hai cháu hơn gì hết. tuần sau
nghỉ hè. hai cháu sẽ đi chơi xa. ông nội sẽ nhớ.
biết vậy, nên hai cháu cố viết tấm carte này gởi
đến chúc lành ông nội trước khi đi. ông nội khóc …


Virginia, June 15 , 2015

Đinh Cường