Monday, June 1, 2015

1744. Thơ NGUYỄN LƯƠNG VỴ Gươm báu / Khúc cầm dương lá bay

NGUYỄN LƯƠNG VỴ


GƯƠM BÁU


Tặng Bs Đỗ Hồng Ngọc
Nhân đọc "Gươm Báu Trao Tay"


A! Gươm báu Kim Cang
Bát Nhã Ba La Mật
Tâm kinh hiện tánh Phật
Thấu Ngũ Uẩn Giai Không
Sương trong vắt mênh mông
Tuyết đỏ ngời diệu nghĩa
Hạt bụi trùm thiên địa
Giây phút hóa thiên thu

A! Ưng Vô Sở Trụ... (*)
Vạn pháp nụ sen cười
Phương Ý vẹn mười mươi
Tròn vành trăng thinh lặng
Chớp âm trên đỉnh nắng
Rền vang trong tịch liêu
Chiếc lá rụng trong chiều
Núi ngồi nghe đá hát

A! Quay về chơn tâm
Chuông đưa xanh linh ngữ
Bái vọng mây thiền tự
Tri ân tuệ nhãn kinh
Vượt lên bóng với hình
Như nhiên liền sáng tỏ
Đất trời trong lá cỏ
Đáy hồ reo thiên cao...

05.2015
(*)  應無所住而生其心  (Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm - Ở cái nơi chẳng trụ vào đâu cả mà sanh tâm). Trích từ kinh Kim Cang.KHÚC CẦM DƯƠNG LÁ BAY


Tặng TNTL


Khúc cầm dương lá bay
Về đâu nơi chẳng biết
Âm vang từ ngón tay
Sắc màu từ dấu lặng
Phím trắng nhạc rất gầy
Đêm xanh đời rất mỏng
Nhịp blue trên vai
Đã rơi theo tiếng sóng

Khúc cầm dương im bóng
Khắc vợi giọt lệ cười
Âm vang ánh sao tươi
Sắc màu bông nắng lạ
Đêm xanh hương trở dạ
Phím trắng nắng run mình
Nhịp jazz ướt thủy tinh
Trắng và xanh bay mãi

Khúc cầm dương ở lại
Chỗ ngồi bờ nắng nghiêng
Âm vang sầu nửa mái
Sắc màu thấm hai miền
Phím trắng niềm tang hải
Đêm xanh giấc lam điền
Nhịp valse chìm cuối bãi
Rừng Thu trăng thượng huyền!!!...


Nguyễn Lương Vỵ
05.2015