Saturday, May 16, 2015

Thư Ấn Quán phát hành trong tháng 6.2015 ĐẤT CÒN THƠM MÃI MÙI HƯƠNG Thơ Phạm Cao Hoàng


Phát hành trong tháng 6.2015

ĐẤT CÒN THƠM MÃI MÙI HƯƠNG

Thơ Phạm Cao HoàngNhững bài thơ chọn lọc
trong 40 năm (1975-2015)

QUÊ HƯƠNG
GIA ĐÌNH
TÌNH BẠN
TÌNH YÊU

Nhà xuất bản
Thư Ấn Quán

Bìa: Đinh Cường

Phụ bản: Đinh Cường & Nguyễn Trọng Khôi

Bạt: Nguyễn Xuân Thiệp
Tựa: Phạm Văn Nhàn

Các bạn muốn có sách, vui lòng liên lạc 
với Mrs. Cúc Hoa
qua địa chỉ email:

hoatruong206@yahoo.com