Saturday, May 30, 2015

1740. Thơ BÙI GIÁNG Tặng bạn điên
BÙI GIÁNG
TẶNG BẠN ĐIÊN

Bùi Giáng - Đường Bà Lê Chân (Tân Định)
dinhcuong


Ngu đần mà tưởng thông minh
Ồ vâng vâng ạ bực mình là sao
Đập đầu tự tử thế nào
Cảo thơm lần giở mai sau một tờ
Điên cuồng mà tưởng nên thơ
Cuồng điên mà tưởng làm thơ như thần
Cậy em em có đỡ đần
Chút chi gắn bó cho phần tử nao
Giờ đây chẳng biết chốn nào
Trần gian rướm máu điệu chào gãy xương


Bùi Giáng