Wednesday, May 13, 2015

1712. Thơ ĐINH CƯỜNG Xế chiều ở café Bayou


ĐINH CƯỜNG
Xế chiều ở café Bayou

Nguyễn Quang
đinh cường vẽ phác bút bic xanh
cafe Bayou, May 13 -2015


Gởi Nguyễn Quang,


Ngày như trở lạnh
choàng áo. bạn chở đi ăn trưa
ngang qua phố Georgetown
Le Chat Noir, góc cơm Tây quen
để nhớ chút Paris
nhớ chút hanh hao phố xám…

ăn xong không uống café
về Arlington có quán café bụi
Bayou, thổ ngơi ở New Orleans
nên toàn Blues Jazz
nên toàn tiếng kèn trompette…
bàn ghế gỗ tạp, vách tường gạch cũ

ngồi ở café Bayou
còn chờ người bạn đi lạc đường
ngồi ở café Bayou nhớ sóng biển
Louisiana. nhớ Thanh Tâm Tuyền
nhớ Nguyễn Xuân Thiệp
một thời ở đó…

và vẫn Blues Jazz và vẫn tiếng kèn đồng
và vẫn một buổi rong chơi ấm tình bè bạn


Virginia, May 13, 2015
Đinh Cường


Nguyễn Quang – Đinh Cường – Nguyễn Tường Giang – Nguyễn Mạnh Hùng