Wednesday, May 13, 2015

1710. Thơ HUY TƯỞNG Đêm nằm mộng thấy Bùi Giáng / Tặng em / Làm thơ 1 / Làm thơ 2

HUY TƯỞNG

Đêm nằm mộng thấy Bùi Giáng


Đêm qua. Bùi Giáng hiện về
Mang bao giỏ xách bộn bề thị phi
Lùa chân theo gió mà đi
Áo xanh tóc trắng. phương phi khác thường!…

Nhớ thời dãi nắng dầm sương
Nửa khuya hú gọi loáng đường Lê Chân
-Bái xin hoàng hậu mẫu thân
Hồng nhan xô Trẫm xuống phần mộ xanh…


Ô hay! Bàng Giúi sao đành
Tan trong tráng lệ vô thanh ra về ?!
Tôi nằm thiếp giữa cơn mê
Câu thơ thánh nhập mãi đè nặng tôi
“Xác thân Bồ Tát tan rồi
“Tụng kinh dưới đất. trên trời mây bay…”


Trên trời. mây mãi còn bay
Dưới đất tôi cố níu ngày xuống đêm
sao cho giấc mộng dài thêm…


Tặng em


Tặng Em. này cỏ và hoa
Chúng mình thanh thản bước qua… tuổi già
Như trong huyền truyện… bước ra!


Làm thơ 1


Viết dăm ba chữ cảm hoài
Đọc lên nhẹ hẫng hình hài trống huơ !
Làm thơ. quên hết cả thơ.


Làm thơ 2


Làm thơ. trống trếnh như thơ
Tịch tĩnh như núi. ngu ngơ như rừng
Trên đồi. đá vẫn ở không.


Nghìn năm. đá vẫn ở không
Còn vang bóng thuở chim hồng bay qua…


Huy Tưởng - Bùi Giáng
  thời ở cà phê Huy Tưởng
  mực đen trên giấy
  dinhcuơng vẽ - Tân Định 1989