Sunday, May 10, 2015

1698. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Chừ mạ gánhHOÀNG XUÂN SƠN
c h ừ   m ạ   g á n h


Ảnh: internettrách cá nục chừ ai khen
trái ớt chìa vôi chừ ai hít hà
nứt làm hai con cá bống thệ
cha mạ nứt hai cha mất đi rồi nhà tróc nóc
bếp lửa chiều lạnh tanh củi nỏ
chừ mạ gánh
gánhgánh
mạ gánh hai đầu hai đứa
chạy tả tơi ầm ầm lửa đạn
mạ chạy tóc tai rũ rượi vạt áo dài rách bươm
lẩm bẩm mạ biết khi mô tản cư hồi cư mà về tới nơi tới chốn
may mạ còn đôi chân
may mạ còn hai vai
may tấm lòng mạ sông biển
mạ gánh hoài gánh hủy
cả giang sơn nhà chồng
cha mất đi mạ gánh giữa đồng
chừ gồng thương tới gánh
mạ gánh lên non
non chừ lạ biển
mạ chừ tất bật như gió xoay chiều
che trở chiều nào cũng lưng trần mạ hứng


HoàngXuânSơn

( trích Huế Buồn Chi – 1993 )