Tuesday, May 5, 2015

1683. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN dấu đêm. và chiều rơi của hoaPhoto by PCH - Scibilia, April 2015                                    tặng Đinh Cường


sao có thể có được những người đẹp
như tranh
tôi chết theo tranh
và sự thật ngoài đời
những người đẹp rỡ như hoa
biêng biếc phi tần
đinh hương bín tóc.  huệ
trắng nuột vườn
tôi yêu vẻ thiệt thà cúc dại
thược dược tím ngời đóa vương tôn
ai.  ôi ai sao êm như nhung
              hồn
mắt hớp hồn
ai yếu đuối
sao lả lơi lan ngọc dâng thiều
rộn ràng xanh lam phỉ thuý
sao có thể có
làm sao nghe nhẹ
một đường
rơi


những sợi tóc thoảng chút hương bồ kết
trên nhành treo lục huyền
lưỡi cắn gió
và môi nồng vị thở
đêm
vang theo một cung đồ bí mật
suối mi ôm đàn
tiếng róc cành lá nhẫy
bóng sương loang miệt mài
thiêng về một ai âm hư cùng xao động hồ
hoang từ rạo rực
thở nhỏ nhoi.  bùng
đóm lửa
ánh gợn hồng dục tú
miệng ngậm rồi thức mê
từ từ
buông
thả


hoàng xuân sơn

7 avril 2015