Sunday, May 3, 2015

1672. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN em về / khói hương xoay tròn bông vụHOÀNG XUÂN SƠN


em về


anh ra đón em ngoài ngõ
xa xa có ngọn gió nồm
ở gần có chùm bông khế
lay vì sao mọc đầu hôm

em về em về em về
em về mà về thiệt không
mà sao đường còn thăm thẳm
như tang thương cuộc bế bồng

anh vẫn đứng chờ ngoài ngõ
trông em như trông mẹ về
mẹ chừ tan theo tro bụi
em chừ tắp tít đường quê

tháng 4-2015khói hương
xoay tròn bông vụ


những chóe vàng au thời mẫu tự
ê a đọc một cuốn sách vần
em hiền em hậu em non yếu
thủa bóng cha xa hương mẹ gần

nhà vườn xanh mượt hồn cây trái
ra mỗi bến sông đứng thập thò
mỗi năm lớn dậy mầu đất cát
mầu của sắc chiều pha ánh tro

đường thanh của chim phơi phới hạt
chiếc mỏ cong cong phơn phớt hồng
thương con sẻ nhỏ ngoài sân lạnh
manh áo cơ hàn chưa đủ lông

đủ cánh bay đi trời quên nhớ
vàng hoen câu chữ mắt sách mờ
chuỗi treo lấn lướt niềm tóc bạc
ai nhấn cho đời dăm phím tơ


17/4/2015
hoàng xuân sơn