Wednesday, April 29, 2015

1661. Thơ NGUYỄN LƯƠNG VỴ Không đề tháng tư / Nguyệt thực tháng tư / Kèn ma tháng tư
NGUYỄN LƯƠNG VỴ


Không đề tháng tư


I.

Sông trôi như tiếng nói
Thời gian vang tiếng gọi
Giọng trầm sâu đất trời
Lời vút cao vòi või
Tháng Tư oan khuất ơi
Sử lịch đứng tròng hỏi
Huyết âm về đâu nơi
Sinh linh bay như bụi.

II.

Sinh linh hát như sương
Chèo bẻo hót tang thương
Bông dại khóc vườn cũ
Giun dế than đêm trường
Tháng Tư húp cháo lú
Sử lịch ngáp từ đường
Tê hết óc rồi hử
Ma ta ngồi róc xương.

III.

Róc xương nhìn thấu tủy
Tủy rưng rưng mút mùa
Quỷ đỏ ác kinh dị
Quỷ xanh tham lọc lừa
Người giết người không nghỉ
Thây phơi thây chưa bưa
Bao giờ bao giờ nhỉ
Ma ta quì chào thua!!!…


04.2015Nguyệt thực tháng tư


Trăng hồng tươi máu đêm qua
Lập xuân nguyệt thực tê nhòa chân dung
Hồn ma bóng quế bập bùng
Âm phơi sắc gió nhạc bung nhịp đời
Bao nhiêu thế kỷ trông vời
Bấy nhiêu chớp mắt gọi mời sinh linh

Trăng hồng tươi máu rung rinh
Rụng rời nếp gấp lời kinh chiêu hồn
Thây khô xác mục đầu non
Cuối sông ác mộng vẫn còn lạnh vai
Đất sâu buông tiếng thở dài
Trời cao ngất giọng níu hoài phút giây

Trăng hồng tươi máu còn đây
Cầm dương bén gót chân mây tỏ ngời
Là em đã khuất lâu rồi
Là ta đã tận trong lời biệt tăm
Ly hương sương đỏ đằm đằm
Ly tan sọ trắng đăm đăm bây giờ

Trăng hồng tươi máu câu thơ
Tặng nhau dấu lặng sững sờ dấu than
Nhớ nhau trăng cũng vừa tan
Hồng kia rồi cũng sắp tàn vậy thôi
Trông nhau khuya cũng vừa trôi
Ngồi lau viễn mộng bồi hồi tháng Tư…

04.04.2015Kèn ma tháng tư


Tặng nhà văn Cung Tích Biền

I.

Đống xương đen pha xám
Giọt sữa mẹ khô rồi
Âm liếm hết xa xôi
Mùi nhân gian tê lưỡi
Kèn ma xám rã rượi
Ruột gan bầm điêu linh
Âm liếm hết u minh
Rùng mình lời huyết dụ
Phải đâu tan với tụ
Giọt sữa mẹ thất thanh
Âm liếm hết đời tanh
Huyệt mù tê buốt óc
Phải đâu cơn gió thốc
Giọt sữa mẹ câm rồi
Người giết người đấy thôi
Mắt tre già trợn ngược
Phải đâu âm máu ướt
Giọt sữa mẹ cạn rồi
Oán thù vẫn chưa nguôi
Tiếng gào trong hộp sọ…

II.

Đống xương đen ngún gió
Bầm âm chiều đưa tang
Đất cằn un khói nhang
Ngậm ngùi đời rách ngực
Kèn ma rêm lá mục
Gốc rạ réo hương màu
Âm liếm hết thương đau
Gò tranh nằm nhớ núi
Phải đâu xương hờn tủi
Giọt sữa mẹ lưng tròng
Âm liếm hết nhớ mong
Huyệt mù neo bóng quạ
Phải đâu âm máu đá
Giọt sữa mẹ chìm sâu
Khăn tang bay đi đâu
Rừng lau im mộ gió
Phải đâu âm máu đỏ
Giọt sữa mẹ bầm đen
Màu sử lịch khó quên
Tiếng gào trong hộp sọ…

III.

Đống xương đen loang lổ
Kèn ma sa mưa giông
Âm liếm xương đứng tròng
Nghe trời tru thống thiết
Mà đất nào đâu biết
Mà đời nào đâu hay
Âm liếm xương òa bay
Tanh nồng lời oan nghiệt
Âm bay âm bay miết
Chiều nghiến răng trên cao
Mắt núi đá nhương sao
Mắt người chưa kịp khép
Kèn ma trôi điệp điệp
Kèn ma trôi trùng trùng
Âm liếm xương tận cùng
Hiện hình chiều bức tử
Đống xương đen máu ứ
Giọt sữa mẹ nghẹn ngào
Kèn ma hay tiếng rao
Tiếng gào trong hộp sọ…

04.2014

Ghi chú: 

Nhà văn Cung Tích Biền, tên thật Trần Ngọc Thao. Sinh ngày 08.02.1937. Quê quán: Thăng Bình, Quảng Nam.

Bút hiệu Cung Tích Biền xuất hiện lần đầu tiên tên tuần báo Nghệ Thuật (tháng 3-1966) tại Sàigòn, với truyện ngắn “Ngoại Ô Dĩ An và Linh Hồn Tôi.” Ông đã có rất nhiều tác phẩm giá trị đăng trên hầu hết các nhật báo, tuần báo, tập san văn học nghệ thuật trước 1975 tại Sài Gòn. Sau 1975, ông vẫn tiếp tục viết với bút lực rất sung mãn. Một số tác phẩm văn học đã được chuyển ngữ hoặc in ở nước ngoài như: Thằng Bắt Quỷ (NXB Tân Thư, Hoa Kỳ 1993,) En Traversant le fleuve (in chung, Edition Philippe Picquier, Paris, 1998.) Hiện nay, ông đang sống và viết tại Sài Gòn.


Bài thơ này được viết ra, sau khi đọc tập truyện “Xứ Động Vật Màu Huyết Dụ” của nhà văn Cung Tích Biền.