Friday, April 24, 2015

1652. Thơ ĐINH CƯỜNG Gởi Nguyễn Quang Chơn khi đọc đoạn thơ và xem khuôn mặt ...lem luốc

ĐINH CƯỜNG
Gởi Nguyễn Quang Chơn
khi đọc đoạn thơ và xem  

khuôn mặt ...lem luốc Hơn ba giờ khuya thức dậy
chuyện trò cùng Dũng ở San Jose
bên ấy mười hai giờ khuya...

đọc đoạn thơ và xem Chơn vẽ
khuôn mặt mình như thực
như mộng. nhưng... không lem luốc
chỉ thoáng buồn qua tuổi sáu mươi

tuổi ấy còn rất trẻ
hãy làm tiếp  những  việc mình yêu thích
còn đi được nhiều nơi thì đi
như bạn vừa đi nhiều nơi với Tâm về

nói nhớ con thế nào cũng qua thăm

không như tôi đi chemo hàng tuần
cả năm nay vô ra nhà thương chữa bệnh

may là tôi còn rất tỉnh, vẫn qua Starbucks
ngồi. đêm vẫn gõ cho có tiếng động ...

gần bốn giờ khuya rồi
nằm chờ sáng
khuôn mặt Chơn tôi nhìn phúc hậu
hơn bao giờ.
khi hơi rượu độc ẩm đã lặng chìm
để lên men tình bạn ...


Virginia . April 24, 2015
Đinh Cường