Friday, March 20, 2015

1585. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Tìm thấy núiẢnh internetgió theo tuyết ủng mang đời
đi trên miền lặng ngàn khơi trắng chìm
giật mình.  nghe lú mùa im
con chim lạc quẻ đứng nhìn hư vô
nơi đâu vất vưởng sông hồ
nơi đâu lặn lội cùng xô đẩy về
kiếp ù ù giữa man khê
nhọt ung thị tứ nằm kề sắt son
rồi thất tung.  như hãy còn
núi ôm đỉnh huyệt chờ mon men tìm


HoàngXuânSơn

tháng 1 - 2013