Sunday, March 15, 2015

1579. Thơ TRẦN VẠN GIÃ Bài hợp xướng thơ và cỏẢnh PCH - 20141.
Thương ngọn cỏ ngậm ngùi
Mọc trên đường làng từ muôn năm cũ
Thương phận người
Loanh quanh tiền bạc, chức quyền, áo cơm, nhà cửa...
Ngậm cỏ kêu trời
Trời không trả lời. Đất ngu ngơ

2.
Với cỏ chiều hôm
đi trên đồng nội
Ta và cỏ hát:
  -Con chim Quyên buồn xuống đất ăn trùn
Hợp xướng câu thơ với cỏ
Và thả câu thơ
Theo sông đi tìm biển cả
Quay về nguồn cao nhớ hạt cát biển xa
Nhớ câu thơ mồ côi chết mẹ mất cha
Nhớ câu thơ bồng con lên non trỉa bắp...
Nhớ câu thơ ngã ngựa ở chiến trường
Những nỗi nhớ đan xen trong nỗi buồn muôn năm cũ
Nhạt nhoà bay trong bóng nhân gian

3.
Ta với cỏ ngồi trầm tư trong gió hú
Và níu lại  câu thơ đang ngã bóng chiều
Giật mình thấy tuổi đã vàng trên cỏ
Thấy con chim Quyên  bỏ ta
Bay bổng lên trời.


Trần Vạn Giã


BỨC TƯỜNG
Oil on canvas 50 x 50 in
dinhcuong