Tuesday, February 3, 2015

1466. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều Nguyễn Tường Giang và Nguyễn Mạnh Hùng ghé chở đi uống cà phê

ĐINH CƯỜNG 
Chiều Nguyễn Tường Giang
và Nguyễn Mạnh Hùng
ghé chở đi uống cà phê


Uống cà phê với bạn về
gặp trăng rằm lên sau rừng
cây khô. trăng tròn vàng
như bóng mẹ về. trăng tròn
vàng như tình bạn thiết

điệu ru nào dịu dàng hơn
ru ta ngậm ngùi. bạn đi xa
bạn còn lại. và ta những ngày
còn phải đi chữa bệnh tiếp …

và trăng như mẹ vỗ về
và trăng như bạn vỗ về
hãy đón mừng ánh sáng
tỏa rạng từ bàn tay Phật chỉ

hãy tự mình vượt qua vượt qua
dù những ngày gặp khổ nạn
cám ơn vầng trăng rằm lên sớm
cám ơn bạn ghé thăm và chở
đi cà phê. ngồi với nhau suốt buổi ...


Virginia, February 3, 2015

Đinh Cường 

- Nguyễn Mạnh Hùng - Đinh Cường - Nguyễn Tường Giang
Cà phê Starbucks . Feb  3, 2015