Wednesday, February 25, 2015

6.200 người nhập viện vì đánh nhau dịp Tết

6.200 người nhập viện
vì đánh nhau dịp Tết1.

Nguồn: Tuổi Trẻ online
Bấm vào ảnh dưới đây để đọc và nghe:2.

Nguồn: BBC Tiếng Việt
Bấm vào ảnh dưới đây để đọc và nghe: