Saturday, February 28, 2015

1550. Thơ ĐINH CƯỜNG Khung cảnh cũ và người bạn nhạc sĩ đi đâu về đâu

ĐINH CƯỜNG
Khung cảnh cũ và người nhạc sĩ đi về đâu


Gỡ tờ lịch 28 tháng 2
chiều rơi như nốt nhạc

chiếc dương cầm đen đó
bao nhiêu năm nằm im

gọi về thăm cuối ngõ
cây bông giấy già lặng câm

nhớ vuông sân sỏi trắng nhỏ
mấy chiếc ghế mây xa người

gọi về thăm gặp Tịnh
nhờ thắp thêm cho cây nhang 

bên này tuyết trắng. lạnh
mai đã  là tháng ba...

Virginia, February 28, 2015
Đinh Cường


- Trịnh Công Sơn 
sơn dầu trên giấy 
dinhcuong