Friday, February 27, 2015

1542. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Tuổi giàỞ tuổi già
Thiên hạ thường dốc tâm tu hành
hay làm từ thiện
Còn tôi
tôi vẫn dệt mộng
cùng áo  đỏ áo xanh
Bởi ngày thanh xuân làm lính thám kích tiền phương
Nên chỉ  thấy toàn  áo quan áo kẽm

Ở tuổi già
người ta thường tìm nơi không khí trong lành
Nghỉ ngơi chờ ngày lấp đất
Còn tôi
Tôi  cứ lu bu hít bụi thời gian trốn mất
Khi  đất lấp rồi, buồn lắm phải không?


Trần Hoài Thư
February 27, 2015