Monday, February 23, 2015

1534. Thơ ĐINH CƯỜNG Ngồi niệm mù sươngPhoto by PCH - Scibilia, February 23, 2015


Gởi chị Nguyệt Mai,


Màu hồng. nhớ màu đào xuân
màu cà phê nhớ đất bùn Kado

nhớ thêm giọng nói Sài Gòn
khi quanh tôi chỉ toàn người Mỹ thôi

sáng nay nắng ấm. qua ngồi
góc quen. nhìn hải âu bay về nhiều

trắng trời những cánh chim yêu
phác đôi nét ghi người ăn chay trường

cho tôi ngồi niệm. mù sương
trời đêm đã trở. lạnh rừng. lạnh tôi 


Virginia, February 23, 2015
Đinh Cường


-Minh họa  dinhcuong