Monday, February 23, 2015

1532. Thơ ĐINH CƯỜNG Và sáng thứ hai đọc tin mấy ngày Tết ở VN trên Blog Phạm Cao HoàngPhoto by PCH – Scibilia, February 23, 2015


Sáng thứ hai qua ngồi một mình
bên Starbucks với ly cà phê đen
sao thấy yên lành quá đỗi. đọc
tin bao nhiêu tai nạn bao nhiêu vụ
ngộ độc mấy ngày Tết ở bên nhà
trên blog Phạm Cao Hoàng mà ngán
kể cả những vụ đánh nhau. thật kỳ lạ

như ngoài Bắc nhiều hơn trong Nam
lý giải làm sao những nhà xã hội học
lý giải làm sao vẫn là sự giành giựt
mạnh được yếu thua. con ông cháu cha...

con người như mất hết lòng nhân
chỉ sống vội và  phương tiện là trên hết
nơi đây ngồi một mình như nhìn ngắm
một cõi xô bồ. những người tốt về đâu

như những bạn tôi, người tốt còn nhiều
thì thôi cứ xem như vận trời vận nước
sáng thứ hai đầu tuần mong điều tốt đẹp
tôi uống hết ly cà phê ra xe lái về thôi …


Virginia, February  23, 2015
Đinh Cường 


phố trắng 
sơn dầu trên bố 16 x 29 in 
dinhcuong